Porovnanie produktov SD série
VARIO SD GPS SD GPS SD+ NAV SD LIVE SD
Hardvérové parametre
Rozlíšenie displeja (vysokokonstrastný monochromatický) 320x240 pixelov 320x240 pixelov 320x240 pixelov 320x240 pixelov 320x240 pixelov
Velkosť displeja (viditeľný rozmer) 76x57 mm 76x57 mm 76x57 mm 76x57 mm 76x57 mm
Kapacita betérie (Líthium-Ion) 1500 mA 2900 mA 2900 mA 4000 mA 4000 mA
Výdrž > 30h > 30h > 30h > 30h > 30h
Rozmery (D x Š x V) 155x92x22 mm 155x92x22 mm 155x92x22 mm 155x92x22 mm 155x92x22 mm
Hmotnosť 176g 212g 212g 232g 232g
GPS modul 50 kanálový / 4hz 50 kanálový / 4hz 50 kanálový / 4hz 50 kanálový / 4hz
Bezdrôtový interface (Dovoľuje naraz pripojiť bezdrôtové príslušenstvo ako M1, veternú sondu, a.i.)
USB pripojenie (Pripojenie PC na stiahnutie/nahratie letov, letových priestorov, atď.)
Pripojenie GSM/GPRS
Slot mikro SD
6-osý akcelerometer a magnetometer (6 stupňov voľnosti s kompenzáciou naklonenia)
Upgradoveteľný firmware (zdarma stiahnuteľný)
Softvérové vlastnosti
16 rôznych stránok (každá stránka môže byť navrhnutá pomocou programu)
Počet nastaviteľných grafických polí (v závislosti od poľa sa možu dať nastaviť niekotré parametre ako veľkosť, orámovanie, ... 5 12 13 12 13
Počet nastaviteľných údajových polí (Užívateľ môže meniť veľkosť, orámovanie, nadpis, písmo, ...) 29 61 61 84 85
Počet stránok na prepnutie podľa udalosti (stránka sa automaticky prepne na základe vyvolania špecifickej udalosti) 3 5 5 6 6
Počet upozornení (zvukové upozornenie pri špecifickej udalosti) 2 2 4 4
Počet užívateľsky definovateľných polí 6 6
Funkčné klávesy "Fx" (užívateľ môže definovať funkciu pre klávesy)
Vlastnosti vária / výškomeru
Buzzer/near thermal sound
Vysokocitlivé vário s čítaním 10x/sek. a rozlíšením 10cm
Nastaviteľný digitálny filter vária
Plne nastaviteľné parametre zvuku vária (frekvencia, krok zvyšovania, závislosť frekvencie na stúpaní, ...)
6 úrovní zvuku (nastaviteľné v menu, alebo použitím klávesy)
Alarm pádovej rýchlosti
Počet výškomerov 3 3 3 3 3
Nastavenie výšky na základe QNH
Nastavenie výšky na základe GPS
Pamäťové funkcie
3D zapisovač letov v IGC formáte
Počet waypointov v prístroji 448 448 448 448
Počet waypointov na trať 40 40 40 40
Počet trackpointov > 400000 (iba výška) > 300000 > 300000 > 300000 > 300000
Počet letov max. 248 248 248 248 248
Kapacita záznamu pri hustote 1sek /20sek 90/1800 hodín 90/1800 hodín 90/1800 hodín 90/1800 hodín
Fukcie zakázaných priestorov (3D vzdušný priestor)
Celosvetové letové priestory - OpenAir formát (potrebná SD karta)
Počet bodov polygónov 12000 12000 12000 12000
Približný počet zakázaných oblastí > 600 > 600 > 600 > 600
Zobrazenie zakázanej oblasti na mape
Nastaviteľné upozornenie vertikálnej vzdialenosti od zakázanej oblasti
Nastaviteľné upozornenie horizontálnej vzdialenosti od zakázanej oblasti
Zobrazenie najkratšej vertikálnej aj horizontálnej vzdialenosti k zakázanej oblasti
Upozornenia zakázaných oblatí (vertikálne, horizontálne hroziace sa priblíženie, narušenie, …)
Stránka kritických oblastí (zoznam oblastí v dosahu podľa nastavených vzdialeností)
Funkcie voľného lietania "CrossCountry"
Výška nad zemou (AGL)
Indikátor posledného stúpavého prúdu - "Thermal Ball indicator"
Niekoľko špecifických dátových polí ako vzdialenosť k štartu, aktuálna a priemerná kĺzavosť, priemerná rýchlosť, atď.
Vzdialenosť k poslednému stúpaniu indexovaná s výškou
Naviguj na bod
Trať s viacerými bodmi
Rýchlosť a smer vetra (kalkulovaná na základe GPS)
Automatický znázorňovač výškového profilu
McReady funkcie (požadovaná rýchlosť letu, vzdialenosť k ďalšiemu stupáku, a.i. - vyžaduje sa TAS sonda)
Pristávacie plochy na dosah (zoznam definovaných pristávačiek, a požadovaná kĺzavosť a vzdialenosť na dolet)
Funkcie súťažného lietania "Competition"
Optimalizácia trate (indikácia na najkratšiu vzdialenosť k bodom)
Speed to Start (optimálna rýchlosť do štartu)
Príchodzia výška v ďalšom otočnom bode alebo v cieli vzhľadom na vietor
Niekoľko ukazovateľov kĺzavosti (do cieľa, priemerná, k ďalšiemu bodu, ...)
Jednoduchá definícia úlohy
Navigácia úlohy
Mapa úlohy (záznam s termickou indikácoiou)
Kónický otočný bod (CESS)
Funkcie okamžitého sledovania pozície "Live Tracking"
Automatické odosielanie dát na server cez GSM sieť, napr. na LiveTracking (kompatibilné s viacerými servermi)
Odoslanie preddefinovanej správy na server
Automatické prijímanie dát zo servera, napr. alarmové správy, definícia úlohy
Periodické posielanie pozície cez SMS na preddefinované číslo
Odoslanie pozície cez SMS na preddefinované číslo na základe udalosti
Odoslanie letových údajov na server
Ďalšie funkcie
Kompatibilita s MAC PC
Jazykové mutácie menu