Porovnanie produktov  (výroba ukončená na jar 2014)
VARIO GPS NAV LIVE
Hardvérové parametre
Rozlíšenie displeja (vysokokonstrastný monochromatický) 320x240 pixelov 320x240 pixelov 320x240 pixelov 320x240 pixelov
Velkosť displeja (viditeľný rozmer) 76x57 mm 76x57 mm 76x57 mm 76x57 mm
Kapacita betérie (Líthium-Ion) 1500 mA 2750 mA 2750 mA 4000 mA
Výdrž > 30h > 30h > 30h > 30h
Rozmery (D x Š x V) 155x92x22 mm 155x92x22 mm 155x92x22 mm 155x92x22 mm
Hmotnosť 170g 204g 204g 231g
GPS modul 50 kanálový / 4hz 50 kanálový / 4hz 50 kanálový / 4hz
Bezdrôtový interface (Dovoľuje pripojiť bezdrôtové príslušenstvo ako M1, veternú sondu)
USB pripojenie (Pripojenie PC na stiahnutie/nahratie letov, letových priestorov, atď.)
Nabíjanie batérie externým adaptérom, alebo USB káblom
Pripojenie GSM/GPRS
Upgradoveteľný firmware (zdarma stiahnuteľný)
Softvérové vlastnosti
16 rôznych stránok (každá stránka môže byť navrhnutá pomocou programu)
Počet nastaviteľných grafických polí (v závislosti od poľa sa možu dať nastaviť niekotré parametre ako veľkosť, orámovanie, ... 5 9 9 10
Počet nastaviteľných údajových polí (Užívateľ môže meniť veľkosť, orámovanie, nadpis, písmo, ...) 19 43 60 60
Počet stránok na prepnutie podľa udalosti (stránka sa automaticky prepne na základe vyvolania špecifickej udalosti) 2 3 6 6
Funkčné klávesy "Fx" (užívateľ môže definovať funkciu pre klávesy)
Vlastnosti vária / výškomeru
Buzzer/near thermal sound
Vysokocitlivé vário s čítaním 10x/sek. a rozlíšením 10cm
Nastaviteľný digitálny filter vária
Plne nastaviteľné parametre zvuku vária (frekvencia, krok zvyšovania, závislosť frekvencie na stúpaní, ...)
6 úrovní zvuku (nastaviteľné v menu, alebo použitím klávesy)
Alarm pádovej rýchlosti
Počet výškomerov 2 3 6 6
Nastavenie výšky na základe QNH
Pamäťové funkcie
3D zapisovač letov v IGC formáte
Počet waypointov v prístroji 448 448 448
Počet waypointov na trať 40 40 40
Počet trackpointov > 400000 (iba výška) > 300000 > 300000 > 300000
Počet letov max. 248 248 248 248
Kapacita záznamu pri hustote 1sek /20sek 90/1800 hodín 90/1800 hodín 90/1800 hodín
Fukcie zakázaných priestorov (3D vzdušný priestor)
Kompatibilita s formátom OpenAir (upload súborov pomocou softvéru "Designer")
Počet mnohouholníkov bodov/valcov/oblúkov 3100/2200/1400 3100/2200/1400 3100/2200/1400
Približný počet zakázaných oblastí > 600 > 600 > 600
Zobrazenie zakázanej oblasti na mape
Nastaviteľné upozornenie vertikálnej vzdialenosti od zakázanej oblasti
Nastaviteľné upozornenie horizontálnej vzdialenosti od zakázanej oblasti
Zobrazenie najkratšej vertikálnej aj horizontálnej vzdialenosti k zakázanej oblasti
Upozornenia zakázaných oblatí (vertikálne, horizontálne hroziace sa priblíženie, narušenie, …)
Funkcie voľného lietania "CrossCountry"
Indikátor posledného stúpavého prúdu - "Thermal Ball indicator"
Niekoľko špecifických dátových polí ako vzdialenosť k štartu, aktuálna a priemerná kĺzavosť, priemerná rýchlosť, atď.
Vzdialenosť k stúpaniu indexovaná s výškou
Naviguj na bod
Trať s viacerými bodmi
Rýchlosť a smer vetra (kalkulovaná na základe GPS)
Automatický výškový profil
Funkcie súťažného lietania "Competition"
Optimalizácia trate (indikácia na najkratšiu vzdialenosť k bodom)
Speed to Start (optimálna rýchlosť do štartu)
Výška v cieli s vizuálnou indikáciou
Niekoľko ukazovateľov kĺzavosti (do cieľa, priemerná, k ďalšiemu bodu, ...)
Jednoduchá definícia úlohy
Navigácia úlohy
Funkcie okamžitého sledovania pozície "Live Tracking"
Automatické odosielanie dát na server cez GSM sieť, napr. na LiveTracking (kompatibilné s viacerými servermi)
Automatické prijímanie dát zo servera, napr. alarmové správy
Periodické posielanie pozície cez SMS na preddefinované číslo
Vyvolaná udalosť na odoslanie pozície cez SMS na preddefinované číslo
Ďalšie funkcie
Kompatibilita s MAC PC
Jazykové mutácie menu