Záruka

Produkty Flymaster zahŕňajú dvojročnú záruku na výrobné vady. Táto záruka nezahŕňa nasprávne zaobchádzanie s výrobkom, prípadne poškodenia vodou, poškodený displej, a.i.

Spoločnosť Flymaster Avionics Lda odmieta akékoľvek nároky na náhradu, alebo odškodnenie pri používaní prístrojov v prípade ich nefunkčnosti. Je výhradne na zodpovednosti užívateľa dodržiavať bezpečnostné opatrenia počas používania.

Servis

Veríme, že naši zákazníci sa sanžia o ich zariadenia starať čo najlepšie. Ak by ste však mali problém so zariadením, prosím kontaktujte nás. Veľa problémov býva zvyčajne softvérových a dajú sa vyriešiť nahratím firmvéru novšej alebo tej istej verzie, bez nutnosti posielať zariadenie do servisu na opravu. V prípade úplnej nefunkčnosti prístroja nás kontaktujte čo najskôr a dohodnite si spôsob odovzdania prístroja do servisu. Náš servis sa snaží vybaviť zákazníkov čo najskôr. V prípade súhlasu s opravov si servis účtuje len cenu náhradných dielov, prípadne poštovné, nie však servisné práce.

V našom servise opravujeme aj produkty po záruke.