Lithium-Ion-Polymérové batérie

V porovnaní s inými nabíjateľnými batériami, Li-Ion-Polymér batérie majú vyžšiu energetickú hustotu, vyžšie napätie na článok, nízke samovybíjanie a veľmi dobrý životný cyklus a sú šetrné k životnému prostrediu a zároveň jednoducho nabíjateľné a jednoduché na údržbu. Tieto batérie neobsahujú Líthium v metalickej forme, ale namiesto toho sú použité Líthiové ióny ktoré sa pohybujú v batérii medzi katódou a anódou počas nabíjania a vybíjania.

Všetky nabíjacie batérie sa opotrebúvavajú a Li-Ion-Po batérie nie sú výnimkov. Počet cyklov vybitia a nabitia je zvyčajne používaný ako referenčný údaj životnosti batérie. All rechargeable batteries wear out, and Li-ion-po cells are no exception. The number of charge/discharge cycles is commonly used when referring to battery life, but cycle life and battery life (or service life) can be different. Nabíjanie a vybíjanie bude mať za následok opotrebenie aktívnych materiálov v batérii a spôsobuje ich chemické zmeny, čoho výsledkom je zvýšenie vnútorného odporu strata užitočnej kapacity. Kapacita v batérii sa stráca aj keď sa batéria, alebo zariadenie nepoužíva. Najväčšie straty kapacity sú pri zvýšenej teplote okolia a plnom nabití batérie (4,2V) takže sa doporučuje nabíjať zariadenie pred používaním a nie na konci dňa po lietaní.

Nabíjacím cyklom sa rozumie využiť všetku kapacitu batérie, ale nie je potrebné ju nabíjať na jeden krát. Napríklad môžete používať zariadenie iba niekoľko hodín za deň, minúť zhruba 25% kapacity a potom batériu celkom nabiť. Ak toto isté spravíte počas štyroch dní, bude sa to počítať ako jeden nabíjací cyklus a nie štyri. Taže dokončiť jeden nabíjací cyklus môže trvať aj niekoľko dní.

Príklad nabíjacích cyklov:

Nabíjanie prístroja. Li-ion-po batérie nesmú presiahnuť nabíjaciu teplotu 45ºC, preto zariadenia Flymaster majú zabudovaný teplotný senzor, ktorý chráni batériu a celé zariadenie pri nabíjaní keď je batéria extrémne horúca.

Zvýšenie životnosti batérie. Obyčajne kombinácia niekoľkých faktorov zvyšuje alebo znižuje životnosť batérie. Rady pre zvýšenie životnosti: Nevybíjajte beatériu úplne do prázdna. Nabíjanie už pri kapacite 20%-30% značne zvyšuje jej životnosť. Nepísaným pravidlom je, že 5 až 10 čiastočných vybití a nabití je rovné jednému úplnemu vybitiu batérie. Čiastočných vybití a nabití môže byť zhruba 500-1000, ale udržiavať batériu stále úplne nabitú skracuje jej životnosť. Prístroje Flymaster sa automaticky vypínajú keď napätie batérie klesne moc nízko aby sa zabránilo úplnemu vybitiu. Okolitá teplota v ktorej sa batéria nachádza, výraze vplýva na jej životnosť a kapacitu. Teplotné extrémy výrazne zkaracujú jej životnosť. Skladujte a nabíjajte batérie v izbovej teplote, cca. 22°C.